1

(1 odpovědí, posláno do Odvětrávací metody)

Za vzduchovou metodu sanace zavlhčení bych nepovažoval nopové folie s nakašírovanou jutou, které se má zaomítnout. Potřebný podtlak či přetlak na jedné straně, který by zajistil pohyb vzduchu za nízkozdvihovou folií, navíc po velmi nerovném omítaném zdivu je v praxi velmi obtížně realizovatelný. V praxi se často chová jako neodvětraná přizdívka: zvyšuje hranici zavlhčení zdiva. Horším důsledkem nevětrané mezery jsou ale spory plísní, rozšiřované do místnosti.

2

(1 odpovědí, posláno do Odvětrávací metody)

Vzduchové kanály a odvětrávané podlahy jsou schopny snížit vlhkost zdiva. Odpar vody z povrchové vrstvy může zamezit projevu vzlínání v pozici nad podlahou, terénem. Odvětraná podlaha, tedy provětrávaná dutina pod podlahou, omezí vzlínání vlhkosti do zdiva v nepodsklepených objektech. U velmi masivního zdiva a vyššího zavlhčení nelze vkládat do těchto metody velké naděje.

3

(16 odpovědí, posláno do Aktivní elektroosmóza)

Ve stejnosměrném elektrickém poli se pohybují ionty podle svého náboje k opačně nabité elektrodě. Ve směru pohybu solí se stěhuje i voda,která soli ředí = osmóza. Eletroosmotická síla může působit i v opačném směru, než vzlínání a může být silnější. Jen dodat energii. Není však řešením proti prosakující vlhkosti a tlakové vodě. Pod terénem nemá eletroosmóza co dělat.