1

Téma: volba optimální metody sanace

Prosím potřebujeme doporučení optimálního způsobu sanace. Jde o 3 podlažní malý bytový dům z r.1948. Základy (vysoké cca 3 m, nad terénem cca 60 cm) jsou z čedičového kamene, zdivo klasická cihla 45 cm tloušťka. Původní izolace je nefunkční takže ze severní strany vzlíná vlhkost od základů do úrovně 2.podlaží (1.patra). Jsme bytové družstvo takže jsme limitováni náklady , přesto chceme (třeba postupnými kroky) problém vlhkosti radikálně vyřešit. Jsou nám nabízeny 2 metody: zarážení nerez plechů a odkopání celé výšky základů a následná sanace. Protože nejde o malé peníze, uvítali bychom objektivní posouzení a doporučení optimální metody sanace. Děkuji.

2

Re: volba optimální metody sanace

Obávám se, že pouze z tohoto popisu nebude možné optimální metodu určit. Rozumím-li ale dobře, je podzemní část budovy z kamene a vrážení plechů patrně tedy vyřeší pouze nadzemní, cihelnou část, takže o dané metodě jako optimální by se asi dalo polemizovat. Nelze to však říct jednoznačně, bylo by třeba mít více informací- znát míru vlhkosti zdiva, půdorys objektu, příčný řez, případně fotky apod.